CascadiaPHP 2024

easter_days

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

easter_daysVerilen yıl için Paskalya zamanına, 21 Marttan sonraki kalan gün sayısını verir.

Açıklama

easter_days(?int $yıl = null, int $kip = CAL_EASTER_DEFAULT): int

Verilen yıl için Paskalya zamanına, 21 Marttan sonraki kalan gün sayısını verir. Yıl belirtilmezse öntanımlı olarak içinde bulunulan yıl alınır.

Bu işlev Unix zaman damgasının dışına düşen yıllarda (1970'den önce, 2037'den sonra), Paskalya gününü hesaplamak için easter_date() işlevi yerine kullanılabilir.

Paskalya günü, ilk olarak M.S. 325 yılında İznik Konseyi tarafından, İlk dolunaydan veya Bahar ılımından (ekinoks) sonraki ilk pazar günü olarak tanımlanmıştır. Ilımın daima 21 Mart tarihine rastladığı varsayılır ve hesaplama dolunayın ve sonraki pazar gününün hesaplanmasına indirgenir. Kullanılan algoritma Dionysius Exiguus tarafından 532 yılında tanıtıldı. Jülyen takvimi döneminde (1753'den önceki yıllar) ayın evrelerini takip etmek için basit 19 yıllık çevrim kullanıldı. Gregoryen takvimi döneminde (1753'den sonraki yıllar - Clavius ve Lilius tarafından hazırlandı ve XIII Papa Gregory tarafından Ekim 1582'de tanıtıldı, Eylül 1752'de Britanya ve kolonilerine yayıldı) çevrimin daha doğru olması için 2 düzeltme değişkeni eklendi.

(Simon Kershaw tarafından yazılan C programı temel alınmıştır, <webmaster at ely.anglican dot org>)

Bağımsız Değişkenler

yil

Pozitif sayı olarak yıl. Atlanırsa veya null belirtilirseyerel zamana göre geçerli yıl öntanımlıdır.

kip

CAL_EASTER_ROMAN sabiti verildiği zaman 1582 - 1752 yılları için Gregoryen takvimi temel alınarak hesaplama yapar. Diğer sabitler için takvim sabitleri adresine bakınız.

Dönen Değerler

Verilen yil bağımsız değişkeni için Paskalya zamanına, 21 Marttan sonraki kalan gün sayısını verir.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 sürümünden beri yil artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 easter_days() örneği

<?php

echo easter_days(1999); // 14, i.e. April 4
echo easter_days(1492); // 32, i.e. April 22
echo easter_days(1913); // 2, i.e. March 23

?>

Ayrıca Bakınız

  • easter_date() - Verilen yıl için paskalya gece yarısının unix zaman damgasını döner

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
7
p dot rijt at caesar dot nl
9 years ago
This function returns an array of timestamp corresponding to Dutch National holidays. Liberation Day (Bevrijdingsdag) is added as a National holiday once every five years (2000, 2005, 2010, ...).

<?php
function getHolidays($year = null) {
if (
$year === null) {
$year = intval(date('Y'));
}

$easterDate = easter_date($year);
$easterDay = date('j', $easterDate);
$easterMonth = date('n', $easterDate);
$easterYear = date('Y', $easterDate);

$holidays = array(
// Nieuwjaarsdag
mktime(0, 0, 0, 1, 1, $year),
// 1e Kerstdag
mktime(0, 0, 0, 12, 25, $year),
// 2e Kerstdag
mktime(0, 0, 0, 12, 26, $year)
);

// Bevrijdingsdag
if (($year % 5) == 0) {
$holidays[] = mktime(0, 0, 0, 5, 5, $year);
}

// Koninginnedag (< 2014) of Koningsdag (>= 2014).
// Verplaats naar zaterdag als het valt op zondag.
if ($year <= 2013) { // Koninginnedag <= 2013
if (date('w', mktime(0, 0, 0, 4, 30, $year)) == 0) { // Op zondag?
$holidays[] = mktime(0, 0, 0, 4, 29, $year); // Verplaats naar zaterdag
} else {
$holidays[] = mktime(0, 0, 0, 4, 30, $year); // Koninginnedag
}
} else {
// Koningsdag > 2014
if (date('w', mktime(0, 0, 0, 4, 27, $year)) == 0) { // Op zondag?
$holidays[] = mktime(0, 0, 0, 4, 26, $year); // Verplaats naar zaterdag
} else {
$holidays[] = mktime(0, 0, 0, 4, 27, $year); // Koningsdag
}
}

// Onderstaande dagen hebben een datum afhankelijk van Pasen
// Goede Vrijdag (= pasen - 2)
$holidays[] = strtotime('-2 days', mktime(0, 0, 0, $easterMonth, $easterDay, $easterYear));
// 1e Paasdag
$holidays[] = mktime(0, 0, 0, $easterMonth, $easterDay, $easterYear);
// 2e Paasdag (= pasen +1)
$holidays[] = strtotime('+1 days', mktime(0, 0, 0, $easterMonth, $easterDay, $easterYear));
// Hemelvaartsdag (= pasen + 39)
$holidays[] = strtotime('+39 days', mktime(0, 0, 0, $easterMonth, $easterDay, $easterYear));
// 1e Pinksterdag (= pasen + 49)
$holidays[] = strtotime('+49 days', mktime(0, 0, 0, $easterMonth, $easterDay, $easterYear));
// 2e Pinksterdag (= pasen + 50)
$holidays[] = strtotime('+50 days', mktime(0, 0, 0, $easterMonth, $easterDay, $easterYear));

sort($holidays);

return
$holidays;
}

$holidays = getHolidays(2014);

foreach (
$holidays as $holiday) {
echo
date('d-M-Y', $holiday) . '<br>';
}
?>
up
0
ian at eiloart dot com-NOSPAM
22 years ago
Also, be aware that the eastern orthodox churches sometimes have different dates for easter. See, for example <http://webexhibits.org/calendars/calendar-christian-easter.html>. And note that the dates of easter a subject to change, for example, the churches might some day decide to unify the dates.
To Top