International PHP Conference Berlin 2021

JDToJulian

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

JDToJulianJülyen Gün Sayısını, Jülyen takvim tarihine çevirir

Açıklama

jdtojulian ( int $julyengunu ) : string

Jülyen Gün Sayısını, "ay/gün/yıl" biçiminde Jülyen takvim tarihine çevirir.

Değiştirgeler

julyengunu

Tamsayı olarak Jülyen Gün Sayısı

Dönen Değerler

"ay/gün/yıl" biçiminde dizge olarak Jülyen takvimi tarihi

Ayrıca Bakınız

  • juliantojd() - Jülyen takvimindeki tarihi, Jülyen Gün Sayısına çevirir
  • cal_from_jd() - Jülyen Gün Sayısını, istenen takvim biçimine çevirir

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top