SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

jewishtojd

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

jewishtojdYahudi takvimindeki bir tarihi, Jülyen Gün Sayısına çevirir

Açıklama

jewishtojd(int $ay, int $gun, int $yil): int

İşlev, 1. yıldan (M.Ö. 3761) itibaren bütün tarihleri çevirebilse de, bu tip kullanım anlamlı değildir. Yahudi takvimi birkaç bin yıldan beri kullanımdadır, bununla birlikte ilk dönemlerinde bir ayın başlangıcı belirlemek için herhangi bir yol yoktu. Yeni bir ay, ilk hilal gözlendiğinde başlıyordu.

Değiştirgeler

ay

1'in Tişri, 13'ün Elul anlamına geldiği ve 1'den 13'e kadar bir sayı olarak ay. (6 ve 7 normal yıllarda Adar, ancak artık yıllarda Adar I ve Adar II adını alır.)

gun

1 ile 30 aralığında sayı olarak gün. Ay 29 gün ise artan gün sonraki ayın birinci günü olur.

yil

1 ile 9999 aralığında sayı olarak yıl

Dönen Değerler

Yahudi tarihine karşılık gelen Jülyen Gün Sayısı.

Ayrıca Bakınız

  • jdtojewish() - Jülyen Gün Sayısını, Yahudi takvimine çevirir
  • cal_to_jd() - Desteklenen bir takvimden Jülyen Gün Sayısına dönüşüm yapar

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top