International PHP Conference Berlin 2021

JewishToJD

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

JewishToJDYahudi takvimindeki bir tarihi, Jülyen Gün Sayısına çevirir

Açıklama

jewishtojd ( int $ay , int $gun , int $yil ) : int

İşlev, 1. yıldan (M.Ö. 3761) itibaren bütün tarihleri çevirebilse de, bu tip kullanım anlamlı değildir. Yahudi takvimi birkaç bin yıldan beri kullanımdadır, bununla birlikte ilk dönemlerinde bir ayın başlangıcı belirlemek için herhangi bir yol yoktu. Yeni bir ay, ilk hilal gözlendiğinde başlıyordu.

Değiştirgeler

ay

1 ile 13 aralığında sayı olarak ay

gun

1 ile 30 aralığında sayı olarak gün

yil

1 ile 9999 aralığında sayı olarak yıl

Dönen Değerler

Yahudi tarihine karşılık gelen Jülyen Gün Sayısı.

Ayrıca Bakınız

  • jdtojewish() - Jülyen Gün Sayısını, Yahudi takvimine çevirir
  • cal_to_jd() - Desteklenen bir takvimden Jülyen Gün Sayısına dönüşüm yapar

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top