CascadiaPHP 2024

cal_from_jd

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

cal_from_jdJülyen Gün Sayısını, istenen takvim biçimine çevirir

Açıklama

cal_from_jd(int $jülyen_günü, int $takvim): array

cal_from_jd() işlevi jülyen_günü bağımsız değişkeni ile verilen Jülyen gününü takvim bağımsız değişkeni ile verilen takvim gününe çevirir. Desteklenen takvim değerleri CAL_GREGORIAN, CAL_JULIAN, CAL_JEWISH ve CAL_FRENCH'dir.

Bağımsız Değişkenler

jülyen_günü

Tamsayı olarak Jülyen günü

takvim

İstenen takvim

Dönen Değerler

Ay, gün, yıl, haftanın günü, gün ve ayın kısa ve uzun isimleri, "ay/gün/yıl" biçiminde tarih dizgesi öğelerini içeren dizi değişken döner. Haftanın günleri 0 (Pazar) ile 6 (Cumartesi) arasıdır.

Örnekler

Örnek 1 cal_from_jd() örneği

<?php
$today
= unixtojd(mktime(0, 0, 0, 8, 16, 2003));
print_r(cal_from_jd($today, CAL_GREGORIAN));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [date] => 8/16/2003
  [month] => 8
  [day] => 16
  [year] => 2003
  [dow] => 6
  [abbrevdayname] => Sat
  [dayname] => Saturday
  [abbrevmonth] => Aug
  [monthname] => August
)

Ayrıca Bakınız

 • cal_to_jd() - Desteklenen bir takvimden Jülyen Gün Sayısına dönüşüm yapar
 • jdtofrench() - Jülyen gün sayısını, Fransız İhtilali takvimine çevirir
 • jdtogregorian() - Jülyen Gün Sayısını, Gregoryen tarihine çevirir
 • jdtojewish() - Jülyen Gün Sayısını, Yahudi takvimine çevirir
 • jdtojulian() - Jülyen Gün Sayısını, Jülyen takvim tarihine çevirir
 • jdtounix() - Jülyen Gün Sayısını, Unix zaman damgasına çevirir

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top