Mid-Atlantic Developer Conference

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

CAL_EASTER_DEFAULT (integer)
easter_days() için: Paskalya tatilini 1753'den önceki yıllar için Jülyen takvimine göre, sonraki yıllar için ise Miladî takvime göre hesaplar.
CAL_EASTER_ROMAN (integer)
easter_days() için: Paskalya tatilini 1582'den önceki yıllar için Jülyen takvimine göre, sonraki yıllar için ise Miladî takvime göre hesaplar.
CAL_EASTER_ALWAYS_GREGORIAN (integer)
easter_days() için: Paskalya tatilini ilerisini düşünerek Miladî takvime göre hesaplar.
CAL_EASTER_ALWAYS_JULIAN (integer)
easter_days() için: Paskalya tatilini Jülyen takvimine göre hesaplar.
CAL_GREGORIAN (integer)
cal_days_in_month(), cal_from_jd(), cal_info() ve cal_to_jd() için: İlerisini düşünen Miladî takvim kullanılır.
CAL_JULIAN (integer)
cal_days_in_month(), cal_from_jd(), cal_info() ve cal_to_jd() için: Jülyen takvimi kullanılır.
CAL_JEWISH (integer)
cal_days_in_month(), cal_from_jd(), cal_info() ve cal_to_jd() için: Yahudi takvimi kullanılır.
CAL_FRENCH (integer)
cal_days_in_month(), cal_from_jd(), cal_info() ve cal_to_jd() için: Fransız Cumhuriyetçi takvimi kullanılır.
CAL_NUM_CALS (integer)
Kullanılabilen takvim sayısı.
CAL_JEWISH_ADD_ALAFIM_GERESH (integer)
jdtojewish() için: Yıllara binlik ayracı olarak gereş simge (tek tırnağa benzer) ekler.
CAL_JEWISH_ADD_ALAFIM (integer)
jdtojewish() için: Yıllara binlik ayracı olarak alafim kelimesi ekler.
CAL_JEWISH_ADD_GERESHAYIM (integer)
jdtojewish() için: Gün ve yıl sayılarının son harfinden önce gerşayim simge (çift tırnağa benzer) ekler.
CAL_DOW_DAYNO (integer)
jddayofweek() için: Haftanın günleri integer olarak ele alınır; Pazar için 0, Cumartesi için 6.
CAL_DOW_SHORT (integer)
jddayofweek() için: Günün ingilizce kısa ismi.
CAL_DOW_LONG (integer)
jddayofweek() için: Günün ingilizce ismi.
CAL_MONTH_GREGORIAN_SHORT (integer)
jdmonthname() için: Kısaltılmış Miladî ay ismi.
CAL_MONTH_GREGORIAN_LONG (integer)
jdmonthname() için: Miladî ay ismi.
CAL_MONTH_JULIAN_SHORT (integer)
jdmonthname() için: Kısaltılmış Jülyen ay ismi.
CAL_MONTH_JULIAN_LONG (integer)
jdmonthname() için: Jülyen ay ismi.
CAL_MONTH_JEWISH (integer)
jdmonthname() için: Yahudi ay ismi.
CAL_MONTH_FRENCH (integer)
jdmonthname() için: Fransız Cumhuriyetçi ay ismi.
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top