mailparse_msg_free

(PECL mailparse >= 0.9.0)

mailparse_msg_freeFrees a MIME resource

Açıklama

mailparse_msg_free(resource $mimemail): bool

Frees a MIME resource.

Bağımsız Değişkenler

mimemail

A valid MIME resource allocated by mailparse_msg_create() or mailparse_msg_parse_file().

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top