PHP 8.1.28 Released!

gzgetss

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

gzgetssGzipli dosya tanıtıcısından bir satır okuyup HTML etiketlerinden arındırır

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.3.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 8.0.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

gzgetss(resource $dt, int $uzunluk, string $izinli_etiketler = ?): string

Okuduğu satırdan HTML ve PHP etiketlerini ayıklaması dışında gzgets() işlevi ile aynıdır.

Bağımsız Değişkenler

dt

Gzipli dosya tanıtıcısı. gzopen() tarafından açılmış bir dosyayı gösteren geçerli bir tanıtıcı olmalıdır.

uzunluk

Okunacak verinin uzunluğu.

izinli_etiketler

Bu isteğe bağlı bağımsız değişkende ayıklanmayacak etiketleri belirtebilirsiniz.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa false aksi takdirde sıkıştırılmamış ve etiketleri ayıklanmış dizgeyi döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - gzgetss() örneği

<?php
$dt
= gzopen('birdosya.gz', 'r');
while (!
gzeof($dt)) {
$tampon = gzgetss($dt, 4096);
echo
$tampon;
}
gzclose($dt);
?>

Ayrıca Bakınız

  • gzopen() - Bir gzipli dosya açar
  • gzgets() - Gzipli dosya tanıtıcısından bir satır döndürür
  • strip_tags() - Bir dizgeden HTML ve PHP etiketlerini ayıklar

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top