gzgetc

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

gzgetcGzipli dosya göstericisindeki karakteri döndürür

Açıklama

gzgetc(resource $dt): string|false

Dosya tanıtıcı belirtilen akımdan (sıkıştırılmamış) tek bir karakter içeren bir dizge döndürür.

Bağımsız Değişkenler

dt

Gzipli dosya tanıtıcısı. gzopen() tarafından açılmış bir dosyayı gösteren geçerli bir tanıtıcı olmalıdır.

Dönen Değerler

Sıkıştırılmamış karakteri veya (gzeof()'tan farklı olarak) dosya sonuna gelinmişse false döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - gzgetc() örneği

<?php
$gz
= gzopen('birdosya.gz', 'r');
while (!
gzeof($gz)) {
echo
gzgetc($gz);
}
gzclose($gz);
?>

Ayrıca Bakınız

  • gzopen() - Bir gzipli dosya açar
  • gzgets() - Gzipli dosya tanıtıcısından bir satır döndürür

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top