CascadiaPHP 2024

gzrewind

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

gzrewindGzipli dosya göstericisini dosya başlangıcına taşır

Açıklama

gzrewind(resource $dt): bool

Belirtilen dosya tanıtıcısında dosya göstericisini dosya akımının başlangıcına taşır.

Bağımsız Değişkenler

dt

Gzipli dosya tanıtıcısı. gzopen() tarafından açılmış bir dosyayı gösteren geçerli bir tanıtıcı olmalıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

  • gzseek() - Gzipli dosya göstericisini konumlar
  • gztell() - Gzipli dosya tanıtıcısının okuma/yazma konumunu döndürür

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top