SymfonyCon Disneyland Paris 2022

gzclose

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

gzcloseBir açık gzipli dosya tanıtıcısını kapar

Açıklama

gzclose(resource $dt): bool

Belirtilen dosya tanıtıcısını kapatır.

Değiştirgeler

dt

Gzipli dosya tanıtıcısı. gzopen() tarafından açılmış bir dosyayı gösteren geçerli bir tanıtıcı olmalıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - gzclose() örneği

<?php
$gz 
gzopen('birdosya.gz','w9');
gzputs ($gz'birdosya.gz dosyasına eklenecek veri');
gzclose($gz);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top