PHPCon Poland 2024

readgzfile

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

readgzfileBir .gz dosyası çıktılar

Açıklama

readgzfile(string $dosyaismi, int $include_path_kullan = 0): int|false

Bir dosyayı okur ve sıkıştırıp standart çıktıya gönderir.

readgzfile() işlevi gzipli olmayan dosyaları da okumakta kullanılabilir; bu durumda readgzfile() sıkıştırılmamış dosyayı doğrudan okur.

Bağımsız Değişkenler

dosyaismi

Dosya sisteminden okunup içeriği standart çıktıya yazılacak dosya.

use_include_path

Bu isteğe bağlı bağımsız değişkenle 1 değerini aktarırsanız dosyanın include_path yönergesindeki yollarda da aranmasını sağlamış olursunuz.

Dönen Değerler

Başarılı olursa dosyadan okunan (sıkıştırılmamış) bayt sayısı ile döner, başarısızlık durumunda false döner

Hatalar/İstisnalar

Başarısızlık durumunda bir E_WARNING çıktılanır.

Ayrıca Bakınız

  • gzpassthru() - Gzipli dosya tanıtıcısında kalan verinin tamamını çıktılar
  • gzfile() - Gzipli dosyayı bir dizi içinde döndürür
  • gzopen() - Bir gzipli dosya açar

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-4
glennh at webadept dot net
20 years ago
This is a rather simple example of usage for this function, but it does work, and it solved a problem I was using with old browsers accessing gzipped files.

<?PHP

// first we need to stop the server from sending any headers at all.
ob_start();

readgzfile("test.html.gz"); // read the file and output directly to
the browser
// non compressed data from the
file

ob_end_flush
(); // let the headers go//

?>

There is no need for any html formating if the source file is an HTML formated page, such as the ones I'm using are. Checking the browser version, sends either the gzip file directly, or sends the browser to a page like this, which does the work for it. Well done simple function.

My server is running PHP 4.2.2 on Linux Redhat version 9 and
Apache 2.0.40
To Top