zlib_get_coding_type

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

zlib_get_coding_typeÇıktı sıkıştırması için kullanılan kodlama türünü döndürür

Açıklama

zlib_get_coding_type(): string|false

Çıktı sıkıştırması için kullanılan kodlama türünü döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Olası dönüş değerleri gzip, deflate, ya da false'tır.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top