PHP 7.4.24 Released!

Diğer yerleşik sözcüklerin listesi

Aşağıdaki sözcükler bir sınıfın, arayüzün veya niteliğin ismi olarak kullanılamaz. Ayrıca, isim alanlarında kullanılmaları da yasaktır.

Yerleşik sözcükler
int float bool string
true false null void (PHP 7.1 itibariyle)
iterable (PHP 7.1 itibariyle) object (PHP 7.2 itibariyle)

Aşağıdaki sözcükler sınıf, arayüz, ve nitelik isimleri olarak (hatta isim alanlarında bile) kullanılabilirlerse de, PHP'nin ileri sürümlerinde kullanılabilecekleri hesaba katılarak kullanılmamaya çalışılması daha iyi olacaktır.

Yerleşikliği olası sözcükler
resource mixed numeric

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top