wddx_add_vars

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

wddx_add_varsTanıtıcısı belirtilen WDDX paketine değişken ekler

Uyarı

Bu işlev PHP 7.4.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR.

Açıklama

wddx_add_vars(resource $pt, mixed $isim, mixed ...$isimler): bool

İsimleri aktarılan değişkenleri dizgeleştirip tanıtıcısı belirtilen WDDX paketine ekler.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin alabileceği bağımsız değişken sayısı değişkendir.

pt

wddx_packet_start() tarafından döndürülmüş bir WDDX paket tanıtıcısı.

isim

Bir değişken ismi veya değişken isimlerini veya diğer dizileri ve benzerlerini içeren bir dizi olabilir.

isimler

Değişken isimleri.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top