Laracon EU Online 2021

wddx_add_vars

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

wddx_add_varsTanıtıcısı belirtilen WDDX paketine değişken ekler

Açıklama

wddx_add_vars ( resource $pt , mixed $değişken [, mixed $... ] ) : bool

Aktarılan değişkenleri dizgeleştirip tanıtıcısı belirtilen WDDX paketine ekler.

Değiştirgeler

Bu işlevin alabileceği değiştirge sayısı değişkendir.

pt

wddx_packet_start() tarafından döndürülmüş bir WDDX paket tanıtıcısı.

değişken

Bir değişken ismi veya değişken isimlerini veya diğer dizileri ve benzerlerini içeren bir dizi olabilir.

...

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
maciek at webenlinea dot com
16 years ago
Here is a simple way of serializing dynamic values from an array:

<?PHP
//a unix timestamp
$date    = "1094095513";

//some data to be included
$books   = array('programming'   => array('php','perl','java'),
               
'markup'        => array('UML','XML','HTML')
                );

//stick data to an array to iterate over
$data_to_serialize = array($date,$books);

//create the packet
$packet = wddx_packet_start("SOME DATA ARRAY");

//loop through the data
foreach($data_to_serialize as $key => $data)
{
 
//create a var whith the name of the content of $key
 
$$key = $data;
 
wddx_add_vars($packet,$key);
}

echo
wddx_packet_end($packet);

?>

Have fun !
To Top