wddx_serialize_vars

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

wddx_serialize_varsDeğişkenleri bir WDDX paketi olarak dizgeleştirir

Uyarı

Bu işlev PHP 7.4.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR.

Açıklama

wddx_serialize_vars(mixed $isim, mixed ...$isimler): string

İsimleri aktarılan değişkenlerin dizgeleştirilmiş gösterimlerini içeren bir yapı olarak bir WDDX paketi oluşturur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin alabileceği bağımsız değişken sayısı değişkendir.

isim

Bir değişken ismi veya değişken isimlerini veya diğer dizileri ve benzerlerini içeren bir dizi olabilir.

isimler

Değişken isimleri.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa false yoksa bir WDDX paketi döner.

Örnekler

Örnek 1 - wddx_serialize_vars() örneği

<?php
$a
= 1;
$b = 5.5;
$c = array("blue", "orange", "violet");
$d = "colors";

$clvars = array("c", "d");
echo
wddx_serialize_vars("a", "b", $clvars);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

<wddxPacket version='1.0'><header/><data><struct><var name='a'><number>1</number></var>
<var name='b'><number>5.5</number></var><var name='c'><array length='3'>
<string>blue</string><string>orange</string><string>violet</string></array></var>
<var name='d'><string>colors</string></var></struct></data></wddxPacket>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top