wddx_serialize_value

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

wddx_serialize_valueTek bir değeri bir WDDX paketi içinde dizgeleştirir

Uyarı

Bu işlev PHP 7.4.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR.

Açıklama

wddx_serialize_value(mixed $değer, string $açıkama = ?): string

Belirtilen değerden bir WDDX paketi oluşturur.

Bağımsız Değişkenler

değer

Dizgeleştirilecek değer.

açıkama

Paket başlığında görünmek üzere belirtilmesi isteğe bağlı açıklama dizgesi.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa false yoksa bir WDDX paketi döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top