PHP 8.1.9 Released!

OCILob::rewind

(PHP 5, PHP 7, PHP 8, PECL OCI8 >= 1.1.0)

OCILob::rewindMoves the internal pointer to the beginning of the large object

Açıklama

public OCILob::rewind(): bool

Sets the internal pointer to the beginning of the large object.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0, PECL OCI8 3.0.0 The OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top