PHP 7.4.0RC4 Released!

Giriş

PHP on ilkel veri türü destekler.

Dört sayıl tür:

dört bileşik tür:

Ve son olarak iki özel tür:

Bu kılavuzda ayrıca, okunabilirliği arttırmak için bazı sözde türlere de yer verilmiştir:

Ve sözde değişken: $....

Kılavuzun bazı yerlerinde tür ismi olarak "double" hala kalmış olabilir. Bunları "float" olarak ele alın; iki isminde varlık sebebi tamamen tarihseldir.

Normal olarak, değişken türünü programcı belirlemez; çalışma anında değişkenin bulunduğu bağlama göre buna PHP karar verir.

Bilginize: Bir ifadenin değerinin ve türünün ne olduğuna bakmak için var_dump() işlevini kullanabilirsiniz.

Hata ayıklama amacıyla bir değişkenin türünü öğrenmek için gettype() işlevini kullanın. Belli bir türü sınamak için gettype() değil is_tür işlevlerini kullanın. Bazı örnekler:

<?php
$a_bool 
TRUE;   // boolean türünde
$a_str  "foo";  // string türünde
$a_str2 'foo';  // string türünde
$an_int 12;     // integer  türünde

echo gettype($a_bool); // boolean basar
echo gettype($a_str);  // string basar

// Değişken bir tamsayı ise değeri dört arttır
if (is_int($an_int)) {
    
$an_int += 4;
}

// $a_bool bir dizge ise değeri çıktıla
// (hiçbir şey çıktılanmayacaktır)
if (is_string($a_bool)) {
    echo 
"Dizge: $a_bool";
}
?>

Bir değişkenin türünün mutlaka belli bir türe dönüşmesini isterseniz ya tür çarpıtma yapın ya da settype() işlevini kullanın.

Yerine göre bazı durumlarda bir değişkenin değeri farklı değerlendirilir. Daha ayrıntılı bilgi için Tür Dönüşümü bölümüne bakınız. Ayrıca, türlerle ilgili çeşitli karşılaştırmaların listelendiği Tür karşılaştırma tabloları da yararlı olabilir.

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
4
champangeboy619 at gmail dot com
1 year ago
is_int() is used for integers.

And is_bool() for booleans.

is_boolean() wont work.
up
0
zamanmonir71 at yahoo dot com
7 months ago
The  pseudo-type 'void' used for readability reasons at the beginning of a function prototype. It means its 'return type' must either omitted their return statement altogether, or used an empty return statement. However, NULL is not expected as a valid return value for a void function.
<?php
    
//This function has nothing to return

        
(void) unset ( mixed $var [, mixed $... ] )
?>
To Top