Longhorn PHP 2023 - Call for Papers

never

never işlevin sonlanmayacağı belirten bir dönüş türüdür. Yani ya exit() çağrısıyla bir istisna oluşturur ya da sonsuz döngüde kalır. Bu bakımdan union (birleşik) türün parçası olamaz. PHP 8.1.0 ve sonrasında kullanılabilir.

never tür teorisi tabiriyle en alt türdür. Yani diğer her türün alt türü olabilir ve kalıtım sırasında yerini başka bir tür alabilir.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
ali1289445 at gmail dot com
3 months ago
<?php

function sayHello(string $name): never
{
    echo
"Hello, $name";
    exit();
// if we comment this line, php throws fatal error
}

sayHello("John"); // result: "Hello, John"
To Top