PHP 8.1.28 Released!

Derleme Sorunları

Bu bölüm, derleme sırasında oluşan hatalardan sık rastlananlarla ilgili sorular ve çözümlerden derlenmiştir.

 1. PHP'nin en son sürümünü anonim Git'ten aldım, fakat configure betiği yok!
 2. PHP'yi Apache ile çalışmak üzere yapılandırırken sorun çıktı. httpd.h dosyasını bulamadığını söylüyor, fakat burası bunu sorabileceğim doğru yer mi bilmiyorum!
 3. PHP'yi yapılandırırken (./configure), şöyle bir hata alıyorum: checking lex output file root... ./configure: lex: command not found configure: error: cannot find output from lex; giving up
 4. Apache'yi başlatmaya çalışırken şöyle bir hata alıyorum: fatal: relocation error: file /bir/yol/libphp4.so: symbol ap_block_alarms: referenced symbol not found
 5. configure betiğini çalıştırdığımda başlık dosyalarını veya GD, gdbm veya başka bir paketin kütüphanelerini bulamadığını söylüyor!
 6. language-parser.tab.c dosyasını derlerken yytname undeclared diye bir takım hatalar veriyor
 7. make komutunu verdiğim zaman başta herşey iyi gidiyor, fakat son ilintileme işlemlerini yaparken bazı dosyaları bulamıyor.
 8. PHP ilintilenirken bazı tanımsız gönderimler olduğundan şikayet ediyor.
 9. Unix üzerinde PHP'yi Apache modülü olarak derleme adımlarını izleyerek PHP'yi kurdum. Tarayıcımla PHP dosyalarını görmek istediğim zaman tarayıcım dosyayı kaydedeceği yeri soruyor.
 10. --activate-module=src/modules/php4/libphp4.a yapılandırmasını kullandığını söylüyor ama bu dosya yok. Yapılandırmayı --activate-module=src/modules/php4/libmodphp4.a olarak değiştirdiğimde ise çalışmıyor!? Ne yapmalıyım?
 11. Apache'yi PHP'yi bir statik modül olarak kullanacak şekilde --activate-module=src/modules/php4/libphp4.a ile yapılandırırken derleyicimin ANSI uyumlu olmadığı hatasını alıyorum.
 12. PHP'yi --with-apxs yapılandırması ile derlerken tuhaf hata iletileri alıyorum.
 13. Microtime'da make sırasında RUSAGE_'li iletiler ve bazı hatalar alıyorum.
 14. PHP'yi MySQL destekli derlerken, make işlemi sırasında şuna benzer bir hata iletisi alıyorum: ext/mysql/libmysqlclient/my_tempnam.o(.text+0x46): In function my_tempnam': /php4/ext/mysql/libmysqlclient/my_tempnam.c:103: the use of tempnam' is dangerous, better use mkstemp'. Neyi yanlış yapıyorum?
 15. PHP sürümümü yükseltmek istiyorum. Mevcut PHP kurulumumun için kullanılan ./configure satırını nerede bulabilirim?
 16. PHP'yi GD kütüphanesi ile derlerken ya tuhaf derleme hataları ya da çalışma sırasında parçalama arızası alıyorum.
 17. PHP'yi derlerken rasgele hatalar alıyorum ve derleme işlemi duruyor. Bu arada, Solaris kullandığımı belirtmeliyim.
PHP'nin en son sürümünü anonim Git'ten aldım, fakat configure betiği yok!

Sisteminizde GNU autoconf paketi kuruluysa configure betiğini configure.in dosyasından üretebilirsiniz. Tek yapacağınız Git sunucusundan aldığınız kaynak kök dizininde ./buildconf komutunu vermek olacak. (Ayrıca, configure betiğini --enable-maintainer-mode seçeneğiyle çalıştırmadıkça configure.in güncellendiğinde configure betiği yeniden oluşturulmaz, bu bakımdan configure.in değiştiğine dair uyarı alırsanız ne yapılacağı konusunda emin olmalısınız.) Bunun tek belirtisi configure veya config.status çalıştırıldıktan sonra Makefile dosyanızda @VARIABLE@ gibi şeyler bulunmasıdır.)

PHP'yi Apache ile çalışmak üzere yapılandırırken sorun çıktı. httpd.h dosyasını bulamadığını söylüyor, fakat burası bunu sorabileceğim doğru yer mi bilmiyorum!

configure/setup betiğine Apache kaynak ağacınınızın en üst seviye dizininin yerini belirtmeniz lazım. Yani, seçenekte yolu --with-apache=/bir/yol/apache biçiminde belirteceksiniz, --with-apache=/bir/yol/apache/src biçiminde değil.

PHP'yi yapılandırırken (./configure), şöyle bir hata alıyorum:

checking lex output file root... ./configure: lex: command not found
configure: error: cannot find output from lex; giving up

Kurulum talimatlarını dikkatle okuyun ve PHP'yi derlemeden önce kurulması gereken bison ve flex sürümlerine dikkat edin. Dağıtımınıza ve yapılandırmanıza bağlı olarak bison ve flex'i kaynak kodlarından kendiniz derleyebileceğiniz gibi RPM gibi bir paketten de kurabilirsiniz.

Apache'yi başlatmaya çalışırken şöyle bir hata alıyorum:

fatal: relocation error: file /bir/yol/libphp4.so:
symbol ap_block_alarms: referenced symbol not found

Apache programı paylaşımlı kullanım için bir DSO kütüphanesi olarak derlendiği takdirde genelde böyle bir hata alınır. Apache'yi en azından aşağıdaki seçeneklerin bulunduğundan emin olarak yeniden yapılandırıp kurmalısınız:


--enable-shared=max --enable-rule=SHARED_CORE

Apache kaynak ağacının kök dizininde bulunan INSTALL dosyasından veya Apache » DSO kılavuz sayfasından daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

configure betiğini çalıştırdığımda başlık dosyalarını veya GD, gdbm veya başka bir paketin kütüphanelerini bulamadığını söylüyor!

configure betiğine, standart yerlerinde bulunmayan başlık dosyalarının ve kütüphanelerin yerlerini ek seçeneklerle belirterek bunların C önişlemcisine ve ilintileyiciye aktarılmasını sağlamalısınız. Örnek:

  CPPFLAGS=-I/bir/yol/include LDFLAGS=-L/bir/yol/lib ./configure
Oturum kabuğu olarak bir csh kabuğu kullanıyorsanız (nedense?), aynı şeyi şöyle yapabilirsiniz:
  env CPPFLAGS=-I/bir/yol/include LDFLAGS=-L/bir/yol/lib ./configure

language-parser.tab.c dosyasını derlerken yytname undeclared diye bir takım hatalar veriyor

Bison sürümünüzü güncellemeniz gerekiyor. En son sürümü » http://www.gnu.org/software/bison/bison.html adresinde bulabilirsiniz.

PHP ilintilenirken bazı tanımsız gönderimler olduğundan şikayet ediyor.

İlintileme satırında ilgili kütüphanelerin hepsi var mı diye bir bakın. Örneğin, '-ldl' veya bulunmasını istediğiniz veritabanı desteği için gereken kütüphaneler satırda eksik olabilir.

Bazı kişiler Apache ile ilintileme sırasında '-ldl'nın hemen ardına libphp4.a eklemek zorunda kaldıklarını bildirdiler.

Unix üzerinde PHP'yi Apache modülü olarak derleme adımlarını izleyerek PHP'yi kurdum. Tarayıcımla PHP dosyalarını görmek istediğim zaman tarayıcım dosyayı kaydedeceği yeri soruyor.

PHP modülünün bir şekilde PHP dosyalarını yorumlamak üzere devreye girmediği anlaşılıyor. Öncelikle şu üç şeyi yerine getirin:

 • httpd çalıştırılabilirinin sizin derlediğiniz çalıştırılabilir olduğundan emin olun. Bunun için /bir/yol/bin/httpd -l komutunu deneyin. Komutun çıktısında mod_php4.c yer almıyorsa doğru çalıştırılabiliri kullanmıyorsunuz demektir. Doğru çalıştırılabiliri bulup onu kurun.
 • Apache .conf dosyalarınızdan ilgili olanına PHP için doğru MIME türünü eklediğinizden emin olun. Gerekli satır: AddType application/x-httpd-php .php Ayrıca, bu AddType satırının bir <Virtualhost> veya <Directory> bloğunun içinde kalıp, betiğinizin çalıştığı konumda etkisiz olmadığından da emin olmalısınız.
 • Son olarak, Apache yapılandırma dosyalarının yerleri Apache 1.2 ve Apache 1.3 için farklıdır. Bu bakımdan AddType satırını doğru dosyaya yazdığınızdan da emin olmalısınız. httpd.conf dosyanızda, Apache başlatılırkan hata vermesine yol açacak bir söz dizimi hatası yapmanız doğru dosyayı tespit etmek için yeterli olacaktır.

--activate-module=src/modules/php4/libphp4.a yapılandırmasını kullandığını söylüyor ama bu dosya yok. Yapılandırmayı --activate-module=src/modules/php4/libmodphp4.a olarak değiştirdiğimde ise çalışmıyor!? Ne yapmalıyım?

libphp4.a dosyasının mevcut olduğunun "varsayıldığına" dikkat etmemişsiniz. Apache ikinci kez derlenirken o dosyayı kendisi üretecek!

Apache'yi PHP'yi bir statik modül olarak kullanacak şekilde --activate-module=src/modules/php4/libphp4.a ile yapılandırırken derleyicimin ANSI uyumlu olmadığı hatasını alıyorum.

Bu Apache'nin sonraki sürümlerinde düzeltilen gözden kaçmış bir hatadır.

PHP'yi --with-apxs yapılandırması ile derlerken tuhaf hata iletileri alıyorum.

Burada bakacağınız üç şey var. Birincisi, bir sebeple Apache derlenirken apxs Perl betiği bazen hatalı derleyici ve ortam değişkenleri ile derleme yapmaya çalışabiliyor. apxs betiğini bulup (which apxs komutu yardımcı olabilir, genellikle yeri /usr/local/apache/bin/apxs veya /usr/sbin/apxs'tir) açın ve aşağıdaki satırların benzerleri var mı diye bir bakın:

my $CFG_CFLAGS_SHLIB = ' ';     # substituted via Makefile.tmpl
my $CFG_LD_SHLIB   = ' ';     # substituted via Makefile.tmpl
my $CFG_LDFLAGS_SHLIB = ' ';     # substituted via Makefile.tmpl
Gördüğünüz bunun gibiyse sorunu buldunuz demektir. Sadece boşluklar veya 'q()' gibi hatalı değerler içerebilirler. Bu satırları aşağıdaki gibi değiştirin:
my $CFG_CFLAGS_SHLIB = '-fpic -DSHARED_MODULE'; # substituted via Makefile.tmpl
my $CFG_LD_SHLIB   = 'gcc';          # substituted via Makefile.tmpl
my $CFG_LDFLAGS_SHLIB = q(-shared);       # substituted via Makefile.tmpl
İkinci olası sorun kaynağı Red Hat 6.1 veya 6.2 kullanıyor olmaktır. Red Hat'ın derlediği apxs betiği hatalıdır. Şu satırı bulun:
my $CFG_LIBEXECDIR  = 'modules';     # substituted via APACI install
Ve şu satırla değiştirin:
my $CFG_LIBEXECDIR  = '/usr/lib/apache'; # substituted via APACI install
Sonuncusu, eğer Apache'yi yeniden yapılandırıp kuruyorsanız ./configure betiğini çalıştırdıktan sonra make komutunu vermeden bir make clean yapmalısınız.

Microtime'da make sırasında RUSAGE_'li iletiler ve bazı hatalar alıyorum.

Kurulumun make kısmında sorun şuna benzer bir çıktıyla kendini gösteriyorsa:

microtime.c: In function `php_if_getrusage':
microtime.c:94: storage size of `usg' isn't known
microtime.c:97: `RUSAGE_SELF' undeclared (first use in this function)
microtime.c:97: (Each undeclared identifier is reported only once
microtime.c:97: for each function it appears in.)
microtime.c:103: `RUSAGE_CHILDREN' undeclared (first use in this function)
make[3]: *** [microtime.lo] Error 1
make[3]: Leaving directory `/home/master/php-4.0.1/ext/standard'
make[2]: *** [all-recursive] Error 1
make[2]: Leaving directory `/home/master/php-4.0.1/ext/standard'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/master/php-4.0.1/ext'
make: *** [all-recursive] Error 1

Sorun sisteminizde demektir. Kullandığınız glibc'nin glibc-devel paketini kurup /usr/include dosyalarınızı tamamlayın. Bunun PHP ile hiçbir alakası yoktur. Sorunu kendiniz çözmelisiniz. Basit bir deneme yapın:

$ cat >test.c <<X
#include <sys/resource.h>
X
$ gcc -E test.c >/dev/null
Sonuçta hata alıyorsanız, glibc başlık dosyaları sisteminizde kurulu değil demektir.

PHP'yi MySQL destekli derlerken, make işlemi sırasında şuna benzer bir hata iletisi alıyorum: ext/mysql/libmysqlclient/my_tempnam.o(.text+0x46): In function my_tempnam': /php4/ext/mysql/libmysqlclient/my_tempnam.c:103: the use of tempnam' is dangerous, better use mkstemp'. Neyi yanlış yapıyorum?

Önce dikkat etmeniz gereken şey bunun ölümcül bir hata değil bir uyarı (Warning) olduğudur. Bu genellikle make işleminin son çıktısı olduğundan bir ölümcül hata gibi görünür ama değildir. Eğer derleyicinizi uyarıları vermeyecek şekilde ayarlarsanız bu iletiyi bir daha almazsınız. Ayrıca, PHP 4'te MySQL desteğinin öntanımlı olarak etkin olduğunu unutmayın.

Bilginize:

PHP 4.3.2 ve sonrasında, derleme (make) işleminin bitiminde şöyle bir çıktı göreceksiniz:


Build complete.
(It is safe to ignore warnings about tempnam and tmpnam).
Türkçesi: Derleme tamamlandı. (tempnam ve tmpnam ile ilgili uyarıları rahatça gözardı edebilirsiniz).

PHP sürümümü yükseltmek istiyorum. Mevcut PHP kurulumumun için kullanılan ./configure satırını nerede bulabilirim?

PHP'yi derlediğiniz kaynak dizininzdeki config.nice dosyasında bulabilirsiniz. Bu yoksa, aşağıdaki betiği çalıştırın:

<?php phpinfo(); ?>
Çıktının başlarında PHP kurulumu için kullanılan ./configure satırını göreceksiniz.

PHP'yi GD kütüphanesi ile derlerken ya tuhaf derleme hataları ya da çalışma sırasında parçalama arızası alıyorum.

GD kütüphanesinin PHP'nin bağımlı olduğu kütüphanelerle (libpng gibi) ilintilenerek derlenmiş olduğundan emin olun.

PHP'yi derlerken rasgele hatalar alıyorum ve derleme işlemi duruyor. Bu arada, Solaris kullandığımı belirtmeliyim.

PHP'yi GNU araçları dışında araçlarla derlemek bazı sorunlara sebep olabilir. PHP'yi GNU araçlarıyla derlemeye çalışın. Örneğin, Solaris'te SunOS BSD uyumlu veya Solaris sürümü sed çalışmayacak fakat GNU veya Sun POSIX (xpg4) sürümleri çalışacaktır. Derleme için gerekli araçlar: » GNU sed, » GNU flex ve » GNU bison.

add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
15
Fabio
12 years ago
When building PHP 5.3.x for Apache 2.4.x you may get an error in the apxs query for the MPM_NAME.
This is because the apxs included in Apache 2.4.x doesn't recognize that query anymore.

To resolve this issue one should modify the PHP configure file to use the right MPM module used by Apache.

To know the used MPM you can execute this command: apachectl -t -D DUMP_MODULES | grep mpm

Then, edit the PHP configure file, search for the APXS_MPM variable and force its value to prefork, event or worker according to the value returned by the previous command.

Hope it helps.
-
Fabio
up
10
terry at mackintoshweb dot com
14 years ago
The configure script of PHP 5.3.0 has some test lines that use expr with the option --, my expr (version 2.0) does not except --. This causes a run of error messages from the shell like:

./configure: line 2xxx: test: =: unary operator expected
expr: syntax error

I used buildconf --force to see if it would fix this.
While it resulted in a quit different file, it still had the lines of code with expr -- in it.
up
6
Anonymous
16 years ago
@ anca-phpdoc at anca dot tv:

You can use ./configure --with-libxml-dir=/path_to_xml2-config
up
5
anca-phpdoc at anca dot tv
18 years ago
For the configure newbies among us:

If you update or reinstall any of the libraries used to compile in a different directory than they started out, you will need to make sure that you update the config.cache file (or re-generate it) so that configure will not look in the wrong place for the information.

On Mac OS X, for example, I updated my libxml using Fink. Fink placed the files in the /sw directory. However, php was still looking for important libxml files (such as xml2-config) in the old directory (/usr/bin/xml2-config). After updating config.cache with the new value of the xml2-config path, I was able to compile correctly.
To Top