Unix Sistemlere Kurulum

İçindekiler

Bu bölümde, PHP'nin Unix sistemleri üzerindeki yapılandırmasından ve kurulumundan ana hatları ile bahsedilecektir. Kuruluma başlamadan önce platformunuza ve kullandığınız HTTP sunucusuna özgü bölümleri incelemenizi öneririz.

Kılavuzun Genel Kurulum Değerlendirmesi bölümünde ana hatlarıyla bahsettiğimiz gibi, bu bölümde esas olarak HTTP sunucusunu ilgilendiren ayarlardan bahseceksek de PHP'nin komut satırından kullanımı ile ilgili ayarlara da değineceğiz.

PHP'yi Unix platformlarına kurmanın çeşitli yolları vardır. Kaynak kod paketinden kendiniz derleyip kurabileceğiniz gibi başkaları tarafından derlenip paketlenmiş sürümleri de kurabilirsiniz. Bu belgelerde esas olarak kaynak kod paketinden derleme, kurulum ve yapılandırma sürecinden bahsedeceğiz. Çoğu Unix benzeri sistemin kendine özgü paket kurulum yöntemi vardır. Bu, standart yapılandırmaya yardımcı olabilirse de farklı özelliklere ihtiyaç duyduğunuzda (örneğin, güvenli sunucu veya veritabanı sunucusu), HTTP sunucunuzu ve PHP'yi kendiniz derlemek zorunda kalırsınız. Yazılımları kendiniz derleyip kuracak bilgiye sahip değilseniz, sizin istediğiniz özelliklerde başkaları paket derlemiş mi diye bir araştırma yapmanızı öneririz.

Derleme işlemi için gerekli bilgi ve yazılımlar:

 • Temel Unix kullanım bilgisi ("make" komutunu ve bir C derleyicisini kullanabiliyor olmak)
 • Bir ANSI C derleyici
 • Bir HTTP sunucusu
 • Modüllere özgü bileşenler (GD, PDF kütüphaneleri, vs.)

Git kaynaklarıdan derlerken veya özel değişiklikler yaptıktan sonra şunlar da gerekebilir:

 • autoconf: 2.59+ (PHP >= 7.0.0 için), 2.64+ (PHP >= 7.2.0 için)
 • automake: 1.4+
 • libtool: 1.4.x+ (1.4.2 hariç)
 • re2c: 0.13.4+
 • bison:
  • PHP 7.0 - 7.3: 2.4 ve sonrası (Bison 3.x dahil)
  • PHP 7.4: > 3.0

PHP kaynak kod paketinin derleme için ayar ve yapılandırma işlemi configure betiğinin komut satırı seçenekleri kullanılarak yapılır. Bu seçeneklerin neler olduğunu görmek için kaynak paketinin kök dizininde komut satırından ./configure --help komutunu verebilirsiniz. Ayrıca, bu kılavuzda da bazı seçeneklerin açıklamalarına yer verilmiştir. Temel yapılandırma seçeneklerini eklerde bulabilirsiniz. Eklentilere özgü yapılandırma seçenekleri ise eklentilerin kılavuzdaki belgelerinde bulunabilir.

PHP'yi yapılandırdığınızda modülleri ve çalıştırılabilirleri derlemeye hazırsınız demektir. Artık make komutunu verebilirsiniz. Derleme işlemi bir noktada başarısız olursa ve bunun sebebini anlayamazsanız, Sorunlar bölümüne bakınız.

Bilginize:

Bazı Unix sistemleri (OpenBSD ve SELinux gibi), PaX MPROTECT veya W^X ihlal koruması olarak adlandırılan koruma, güvenlik nedenleriyle hem yazılabilir hem de çalıştırılabilir eşleme sayfalarına izin vermeyebilir. Bununla birlikte, bu tür bir bellek eşlemesi PCRE'nin JIT desteği için gereklidir, bu nedenle ya PHP'nin PCRE JIT desteği olmadan kurulması ya da ikili sistemin sistem tarafından sağlanan herhangi bir yolla beyaz listeye alınması gerekir.

Bilginize: ARM için Android araç zinciriyle çapraz derleme şu anda desteklenmemektedir.

add a note add a note

User Contributed Notes 5 notes

up
5
cj3 at clifjackson dot net
3 years ago
I recently ran in to a situation where I was building PHP 7.1.13 from source. Configuration & make went fine, however, when I ran make install it hung. It turns out that if you are building PHP with Apache (apxs) the make file calls apxs with the -a flag which tells it to modify the httpd.conf file. If, for whatever reason, the file is not writeable then it fails and you get the hang.

Line 108 in my Makefile looks like this:

INSTALL_IT = $(mkinstalldirs) '$(INSTALL_ROOT)/usr/lib64/httpd/modules' && $(mkinstalldirs) '$(INSTALL_ROOT)/etc/httpd/conf' && /usr/sbin/apxs -S LIBEXECDIR='$(INSTALL_ROOT)/usr/lib64/httpd/modules'      -S SYSCONFDIR='$(INSTALL_ROOT)/etc/httpd/conf' -i -a -n php7 libphp7.la

I had to remove the -a flag and then it was fine.
up
-21
Arjan van Bentem
14 years ago
When using Red Hat Fedora, beware of Security Enhanced Linux, SELinux.

Quoted from Red Hat: "The security goal is to make sure that Apache HTTP is only reading the static Web content, and not doing anything else such as writing to the content, connecting to database sockets, reading user home directories, etc."

These limitations include, among many other things, using mkdir to create directories, using fopen to access files, using fopen or get_headers to read URLs, or using exec to run external applications that happen to use sockets (or maybe access some files, but which will run fine when executed from the command line as Unix user apache or httpd -- such as HylaFAX "faxstat" as invoked from nweb2fax recvq.php and sendq.php).

See /var/log/messages for any denials due to the SELinux policy. To disable it:

- System, Administration, Security Level and Firewall
- open the SELinux tab
- click the Transition tree
- check Disable SELinux protection for Apache HTTP
- execute /etc/init.d/httpd restart

See also http://fedora.redhat.com/docs/selinux-faq/ and http://php.net/results.php?q=selinux&p=wholesite
up
-29
doug at NOSPAM dot techie dot net
18 years ago
Users compiling under some versions of Solaris/SunOS may encounter the following error.
   symbol ap_block_alarms: referenced symbol not found

To address this problem, add the following additional flag to the Apache build configure line:
   --enable-rule=SHARED_CORE

So, adding this to the original instructions, you'd configure your Apache build like so:
   ./configure --prefix=/www --enable-module=so --enable-rule=SHARED_CORE

Doug
up
-33
Alex at GrimMusic dot com
14 years ago
I am new to linux/apache/php (coming from server 2003/IIS/Asp.Net), so i was stumped as to why php/apache could only use static content. Also, it couldn't access some documents that you created somewhere else, and then dragged into the HTML directory.

After some research, i found the problem was the SELinux context of the files. It took me forever to find the Proper command to use to change that, as all the examples on the net were out dated using old commands:
# chcon "user_u:object_r:httpd_sys_content_t" /var/www/html -Rc

This will change the SELinux context of all the documents under the /var/www/html directory (which is the web directory under Fedora), to allow the httpd process to access them, and the '-Rc' flag will make the changes Recursive, and will output it's progress for each file that it sucessfully changes.
up
-47
thansen at terra dot com dot br
17 years ago
The configure directives --with-apxs2 and --with-apxs2filter are not compatible one with other, even though the configure script will not complain about that. Each one affect the way Apache will call the php parser: If you choose the first one, you must use the traditional include:

AddType application/x-httpd-php php

at httpd.conf, to call the parser. If you use the --with-apxs2filter, the include will be:

<Files *.php>
        SetOutputFilter PHP
        SetInputFilter  PHP
</Files>

, and php will be called as a filter to .php files.

If you use both together, you will get compilation errors (duplicate symbols while linking libphp4).
To Top