PHP 8.1.28 Released!

macOS üzerine Kurulum

İçindekiler

Bu bölümde, PHP'nin macOS üzerindeki kurulumlarına özgü bilgilere ve ipuçlarına yer verilmiştir. PHP, Mac OS X'in 10.0.0 sürümünden Monterey (12.0.0) sürümüne kadar macOS ile birlikte gelmektedir. PHP'nin kurulumu Unix kurulum kılavuzundakine benzer şekilde yapılır.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top