macOS Monterey öncesinde dağıtımla gelen PHP Kullanımı

PHP, Mac OS X'in 10.0.0 sürümünden Monterey (12.0.0) sürümüne kadar macOS ile birlikte gelmektedir. PHP'yi öntanımlı HTTP sunucusunda etkin kılmak için Apache yapılandırma dosyası httpd.conf'ta bir kaç satırı etkin duruma getirmek gerekir, bunun yanında CGI ve/veya CLI öntanımlı olarak etkin (Terminal programından kolayca erişilebilir) kılınabilir.

Aşağıdaki talimatları kullanarak PHP'yi etkin kılmak demek çabucak bir yerel geliştirme ortamına sahip olmak demektir. Daima PHP'nin en yeni sürümünü kullanmanızı hararetle öneririz. Gelişimi sürmekte olan çoğu yazılım gibi yeni sürümlerde eski hatalar sürekli düzeltilmekte ve yeni özellikler eklenmektedir. Ayrıntılar için macOS kurulum belgelerine bakınız. Aşağıdaki talimatların ayrıntı düzeyi başlangıç düzeyinde bir kullanıcıya göre olup öntanımlı ayarlarla çalışmak üzere düzenlenmiştir. Daha yeni sürümlerin derlenmesi veya daha yeni paketlerin kurulması tüm kullanıcılara tavsiye edilmektedir.

Standard kurulum türü mod_php kullanmak olup macOS üzerinde Apache HTTP Sunucusu için mod_php'yi etkin kılmak (öntanımlı HTTP sunucusuna Sistem Tercihlerinden erişilebilir) amacıyla şu adımlar izlenmelidir:

 1. Apache yapılandırma dosyasını bulup açın. Öntanımlı olarak yeri: /etc/apache2/httpd.conf Bu dosyanın sahibi root olduğundan ve öntanımlı olarak onun özelinde olduğundan Finder veya Spotlight kullanarak dosyayı bulmak zor olabilir.

  Bilginize: Dosyayı açmanın tek yolu Terminal'de nano gibi Unix temelli bir metin düzenleyici kullanmaktır. Dosyanın sahibi root olduğundan dosyayı (root olarak) açmak için Terminal'de sudo komutunu kullanmalıyız (root parolası istenecektir): sudo nano /etc/apache2/httpd.conf Önemli nano komutları: ^w (arama), ^o (kayıt), and ^x (çıkış). Burada ^ imi, Ctrl tuşu anlamındadır.

  Bilginize: Mac OS X'in 10.5'ten önceki sürümleri PHP ve Apache'nin eski sürümleriyle gelir. Böyle makinelerde Apache yapılandırma dosyası /etc/httpd/httpd.conf olabilir.

 2. Bir metin düzenleyici ile aşağıdaki satırların başlarındaki # imlerini kaldırın (bu iki satır genelde birarada değildir, onları arayıp bulmalısınız):

  # LoadModule php5_module libexec/httpd/libphp5.so
  
  # AddModule mod_php5.c
  
  Konuma/yola dikkat. PHP'yi gelecekte tekrar derlerseniz yukarıdaki dosyaların yerine yenilerini koymayı unutmayın. Yoksa bu satırları tekrar açıklama haline getirmelisiniz.

 3. PHP olarak yorumlanacak uzantıları belirleyiniz (örnekler: .php .html ve .inc)

  (Mac Panther'den itibaren) httpd.conf dosyasında bulunan aşağıdaki deyimden dolayı PHP etkin kılındığı anda .php uzantılı dosyalar otomatik olarak PHP tarafından yorumlanır.

  <IfModule mod_php5.c>
    # php etkinse, .php ve .phps dosyalarını yorumlasın isteriz.
    AddType application/x-httpd-php .php
    AddType application/x-httpd-php-source .phps
  
    # Çoğu kullanıcı index.php'yi ister
    <IfModule mod_dir.c>
      DirectoryIndex index.html index.php
    </IfModule>
  </IfModule>
  

  Bilginize:

  Mac OS X 10.5 (Leopard) öncesinde, PHP 5 yerine PHP 4 kullanılırdı; dolayısıyla yukarıdaki 5'leri 4'lere çevirmeniz gerekir.

 4. DirectoryIndex yönergesinde belirtilen öntanımlı dizin içerik dosyasının yüklendiğinden emin olun. Bu ayrıca httpd.conf içinde de atanır. Bu amaçla genellikle index.php ve index.html kullanılır. PHP'nin varlığını sınayan yukarıdakı satırlardan dolayı öntanımlı olarak index.php etkindir. Gerekirse bu ayarı kendinize göre değiştirin.
 5. Ya php.ini dosyasının yerini ayarlayın ya da öntanımlıyı kullanın Mac OS X üzerindeki öntanımlı yeri genellikle /usr/local/php/php.ini olup bir phpinfo() işlev çağrısı da yerini gösterecektir. Eğer bir php.ini kullanılmamışsa, PHP öntanımlı değerleri kullanacaktır. php.ini'yi bulmak için SSS'ye bakabilirsiniz.
 6. DocumentRoot'u belirleyip ayarlayın. Bu, HTTP sunucusunun belge kök dizinidir. Bu dizindeki dosyalar HTTP sunucusu tarafından sunulur. Dolayısıyla PHP dosyaları da tarayıcıya gönderilmeden önce PHP tarafından yorumlanır. Genelde öntanımlı belge kök dizini /Library/WebServer/Documents olup httpd.conf dosyasında belirtilmesi gerekir. Ayrıca, her kullanıcının kendi öntanımlı belge kök dizini vardır: /Users/kullanıcı/Sites
 7. Bir phpinfo() dosyası oluşturun

  phpinfo() işlevi PHP ile ilgili bilgileri gösterir. Aşağıdaki içeriğe sahip bir dosyayı belge kök dizininde oluşturun:

  <?php phpinfo(); ?>

 8. Apache'yi yeniden başlatın ve yukarıdaki PHP dosyasını yükleyin

  Apache'yi başlatmak için ya kabukta sudo apachectl graceful komutunu verin ya da macOS Sistem Tercihlerinden "Kişisel HTTP Sunucusu" seçeneğini durdurup başlatın. Öntanımlı olarak, yerel dosyaları tarayıcıya yüklemek için şöyle bir URL kullanılır: http://localhost/info.php. Kullanıcı dizinizdeki belge kök dizinini kullanarak bunu şöyle yapabilirsiniz: http://localhost/~kullanıcı/info.php

CLI (veya eski sürümlerde CGI) çalıştırılabilirinin ismi php olup genellikle bulunduğu yer /usr/bin/php'dir. PHP kılavuzunun komut satırı bölümünü okuyun ve Terminal'i açıp PHP çalıştırılabilirinin sürümünü öğrenmek için php -v komutunu çalıştırın. phpinfo() işlevine yapılacak bir çağrı da bu bilgiyi gösterecektir.

add a note

User Contributed Notes 7 notes

up
47
Anonymous
14 years ago
You only have to uncomment:
#LoadModule php5_module        libexec/apache2/libphp5.so

This is gone:
# AddModule mod_php5.c

The statement in 3 was changed to:
<IfModule mime_module>
    #
    # TypesConfig points to the file containing the list of mappings from
    # filename extension to MIME-type.
    #
    TypesConfig /private/etc/apache2/mime.types

    #
    # AddType allows you to add to or override the MIME configuration
    # file specified in TypesConfig for specific file types.
    #
    #AddType application/x-gzip .tgz
    #
    # AddEncoding allows you to have certain browsers uncompress
    # information on the fly. Note: Not all browsers support this.
    #
    #AddEncoding x-compress .Z
    #AddEncoding x-gzip .gz .tgz
    #
    # If the AddEncoding directives above are commented-out, then you
    # probably should define those extensions to indicate media types:
    #
    AddType application/x-compress .Z
    AddType application/x-gzip .gz .tgz

    #
    # AddHandler allows you to map certain file extensions to "handlers":
    # actions unrelated to filetype. These can be either built into the server
    # or added with the Action directive (see below)
    #
    # To use CGI scripts outside of ScriptAliased directories:
    # (You will also need to add "ExecCGI" to the "Options" directive.)
    #
    #AddHandler cgi-script .cgi

    # For type maps (negotiated resources):
    #AddHandler type-map var

    #
    # Filters allow you to process content before it is sent to the client.
    #
    # To parse .shtml files for server-side includes (SSI):
    # (You will also need to add "Includes" to the "Options" directive.)
    #
    #AddType text/html .shtml
    #AddOutputFilter INCLUDES .shtml
</IfModule>

Extra MIME types can either be added to the file /private/etc/apache2/mime.types or by using an AddType directive as commented on above.
up
10
Julee
9 years ago
To work on Mac OS X Lion 10.7, I had to change /private/etc/php.ini.default to /private/etc/php.ini
up
6
parampal
8 years ago
instead of step 3, add the following lines to the `/private/etc/apache2/mime.types` file

application/x-httpd-php                 php
application/x-httpd-php-source   phps
up
4
10086 at xiaoi dot me
3 years ago
setup apache + php environment on macOS 10.12.6

step 1:  start httpd by apachectl
> sudo apachectl start

step 2: find httpd.conf
> sudo apachectl -t -D DUMP_INCLUDES

step 3: edit conf, eg: /opt/local/etc/apache2/httpd.conf
> sudo vim  /opt/local/etc/apache2/httpd.conf

step 4: Load php module before <IfModule unixd_module>, eg:
```
LoadModule php5_module /usr/libexec/apache2/libphp5.so
<IfModule unixd_module>
```

step 5: add mod_php5.c end of httpd.conf
```
<IfModule mod_php5.c>
    AddType application/x-httpd-php .php
    AddType application/x-httpd-php-source .phps
    <IfModule mod_dir.c>
        DirectoryIndex index.html index.php
    </IfModule>
</IfModule>
```

step 6: save and quit
step 7: restart httpd
> sudo apachectl restart

step 8: write demo.php , test configuration
```
<?php
    phpinfo
();
?>
```

step 9: copy demo.php to "DocumentRoot", you can find by httpd.conf

step 10: visit demo.php

all done.
up
2
cweiske at cweiske dot de
8 years ago
On recent (10.8/10.9) macs, the apache php config file is located at /etc/apache2/others/php5.conf
up
1
jaffle
14 years ago
Additionally, it seems that the default installation of php on Mac OS X (10.5 tested) does not point to the default location of the mysql.sock file that is installed in a standard MySQL 5.0 installation.

This prevents php working with locally hosted MySQL databases.

Adding the following line to the /private/etc/apache2/other/php5.conf file did the trick:

php_value mysql.default_socket /tmp/mysql.sock

(make sure you put it in between the </IfModule> statements)
up
-17
sachin at dharmapurikar dot in
14 years ago
I am using MacOSX 10.5.4 and only enabling the mod_php5 wasn't enough to get the PHP support. I had to add following block before I could use php on machine -

<IfModule mod_php5.c>
    # If php is turned on, we respect .php and .phps files.
    AddType application/x-httpd-php .php
    AddType application/x-httpd-php-source .phps

    # Since most users will want index.php to work we
    # also automatically enable index.php
    <IfModule mod_dir.c>
        DirectoryIndex index.html index.php
    </IfModule>
</IfModule>
To Top