PHP 8.1.28 Released!

CGI ve Komut Satırı Ayarları

PHP, CGI işlemleri için öntanımlı olarak hem bir CLI hem de bir CGI programı olarak derlenir. Bu sayede HTTP sunucuda çalışmayacak betikleri yorumlamak için veya CGI işlemleri için kullanılabilecek bir komut satırı yorumlayıcısı oluşturulmuş olur. PHP'nin bir modül olarak çalıştığı bir HTTP sunucusu genellikle başarım sorunlarına bir çözüm olarak kullanılır. Bununla birlikte, CGI sürümü, farklı PHP sayfalarını farklı kullanıcı kimlikleriyle çalıştırabilme imkanı sunar.

Uyarı

CGI kipinde çalışan bir sunucu olası saldırılara açık hale gelir. Sunucunuzun böyle saldırılardan nasıl korunacağınızı öğrenmek için CGI güvenliği bölümü okunabilir.

Sınama

PHP'yi bir CGI programı olarak derlediyseniz, derlemenizi make test komutunu vererek sınayabilirsiniz. Derlemenizi sınamak daima iyidir. Bu yolla sonradan karşılaşabileceğiniz sorunları daha ortaya çıkmadan yakalama şansınız olur.

Değişkenlerin kullanımı

Bazı sunucu kaynaklı ortam değişkenleri geçerli » CGI/1.1 belirtiminde tanımlanmamıştır; sadece şu değişkenler tanımlıdır: AUTH_TYPE, CONTENT_LENGTH, CONTENT_TYPE, GATEWAY_INTERFACE, PATH_INFO, PATH_TRANSLATED, QUERY_STRING, REMOTE_ADDR, REMOTE_HOST, REMOTE_IDENT, REMOTE_USER, REQUEST_METHOD, SCRIPT_NAME, SERVER_NAME, SERVER_PORT, SERVER_PROTOCOL ve SERVER_SOFTWARE. Bunların dışında kalan herşey 'üretici eklentileri' olarak ele alınmalıdır.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-18
vinay_sajip at yahoo dot co dot uk
3 years ago
If building from source on Ubuntu, you may need to "apt install libonig-dev" for the Oniguruma regular expression library. Otherwise, the "configure" script doesn't complete.
To Top