Çeşitli Sorular

Burada, belli bir sınıfa dahil edilemeyen sorulara yer verilmiştir.

.bz2 uzantılı kılavuzları Windows üzerinde nasıl açabilirim?

bz2 dosyalarla çalışabilen bir arşivleme aracına sahip değilseniz komut satırı araçlarını » indirebilirsiniz (ayrıntılar için aşağıya bakınız).

Bir komut satırı aracı kullanmak istemezseniz, » Stuffit Expander, » UltimateZip, » 7-Zip, » Quick Zip gibi özgür araçları deneyebilirsiniz. » WinRAR veya » Power Archiver gibi araçlara sahipseniz onlar da bz2 dosyaları açabilmektedir. Total Commander (eskisi: Windows Commander) kullanıyorsanız, bz2 eklentisini » Total Commander sitesinden ücretsiz edinebilirsiniz.

Red Hat'in bzip2 komut satırı aracı:

Win2k Sp2 kullanıcıları için en son sürüm 1.0.2, tüm diğer Windows kullanıcıları için 1.00'dır. İndirdikten sonra çalıştırılabilirin ismini bzip2.exe yapın ve C harfi Windows'un kurulu olduğu sürücüyü belirtmek üzere C:\Windows dizinine koyun.

php_manual_dil.x.bz2 (dil: sizin diliniz, x: istenen biçim, chm gibi) arşiv dosyasının sıkıştırmasını açmak için şu talimatları izleyin:

  • Bir komut istemi penceresi açın.
  • İndirdiğiniz php_manual_dil.x.bz2 dosyasının bulunduğu dizine geçin.
  • php_manual_dil.x.bz2 arşiv dosyasının içeriğini genişletmek için şu komutu verin: bzip2 -d php_manual_dil.x.bz2

İndirdiğiniz php_manual_dil.x.bz2 dosyasının çok sayıda HTML sayfası içermesi durumunda bu işlem sonucunda php_manual_dil.tar adında bir dosya elde edeceksiniz. Tar biçemi » WinZip gibi pek çok Windows arşivleme aracı tarafından bilinmektedir.

add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
9
doerr at apkk dot de
12 years ago
If you only needed register_globals for get/post variables, the effictive solution for 5.3 is:
  import_request_variables("GPC", "");

But if the skripts relied on session_register() you'll have to do more:
- Replace all variables that appeared after session_register with _SESSION equivalents - so $myvar becomes $_SESSION['myvar']
- Take care if your variables appeared inside strings - 'Hello $user !' works, but 'Hello $_SESSION['user'] !' not - so you have to concatenate the string: 'Hello '.$_SESSION['user'] .' !'
- Session variables in function declarations (for whatever purpose) will not work - keeping the old (local) names will work in most cases.
- Finally, replace the session_register(..) line with session_start()
up
2
php at REMOVEMEkennel17 dot co dot uk
17 years ago
Regarding simulating register_globals = off, note that it is impossible to adequately prevent $_SESSION variables from being globalised, as the array (and thus the globals) are created on a call to session_start().  You would therefore have to 'undo' this when you start a session as using it at the start of your script will have no effect.

To avoid potential problems, use a prefix that is unique for all session variables (e.g. 'SESS_'), and only access them via the $_SESSION array.  The prefix ensures that you don't have a naming clash (and therefore a security risk) with any non-session globals.
up
-1
markus
17 years ago
Considering the comment below. I think there's a way to avoid that "problem":

<?php
//
// $starttime is an example of a variable that we might need to define,
// even before, running the "register_globals OFF" emulator below.
//
list($msec, $sec) = explode(' ', microtime());
$starttime = ((float)$msec + (float)$sec);

//
// If register_globals is ON, ensure no unexpected globals are defined.
// ie. We'll try to emulate a register_globals OFF environment.
//
if( (bool)@ini_get('register_globals') )
{
   
$superglobals = array($_ENV, $_GET, $_POST, $_COOKIE, $_FILES, $_SERVER);
    if( isset(
$_SESSION) )
    {
       
array_unshift($superglobals, $_SESSION);
    }
   
$knownglobals = array(
       
//
        // Known PHP Reserved globals and superglobals:
        //
       
'_ENV',        'HTTP_ENV_VARS',
       
'_GET',        'HTTP_GET_VARS',
       
'_POST',    'HTTP_POST_VARS',
       
'_COOKIE',    'HTTP_COOKIE_VARS',
       
'_FILES',    'HTTP_FILES_VARS',
       
'_SERVER',    'HTTP_SERVER_VARS',
       
'_SESSION',    'HTTP_SESSION_VARS',
       
'_REQUEST',

       
//
        // Global variables used by this code snippet:
        //
       
'superglobals',
       
'knownglobals',
       
'superglobal',
       
'global',
       
'void',

       
//
        // Known global variables defined before this code snippet is reached.
        //
       
'starttime',
    );
    foreach(
$superglobals as $superglobal )
    {
        foreach(
$superglobal as $global => $void )
        {
            if( !
in_array($global, $knownglobals) )
            {
                unset(
$GLOBALS[$global]);
            }
        }
    }
}
?>

Note the stuff related to the $_SESSION array depends on whether the PHP session has been started or not. You might want to call session_start() before this point (or set session.auto_start ON).

HTH+ :)
To Top