PHP ve HTML

PHP ve HTML etkileşir: PHP, HTML üretir; HTML, PHP'ye bilgi aktarır. Bu SSS'yi okumaya başlamadan önce değişkenlerin dış kaynaklardan nasıl elde edildiğini öğrenmiş olmanız önemlidir. Bu konu ile igili kılavuz sayfası ayrıca örnekler de içerir.

Bir değeri bir form veya URL üzerinden aktarırken nasıl kodlamak gerekir?

Hangi kodlamanın hangi aşamada kullanılacağı önemlidir. İçeriğini kodlamaksızın aktarmak istediğiniz string türünde $data diye bir değişkeniniz olduğunu varsayalım. Aşamalar şunlardır:

  • HTML yorumlaması. Rasgele bir dizgeyi belirtirken dizgeyi çift tırnak içine almanız ve değerin tamamına htmlspecialchars() uygulamanız gerekir.

  • URL: Bir URL çeşitli parçalardan oluşur. Verinizin tek bir öğe olarak yorumlanmasını isterseniz, veriyi urlencode() ile kodlamanız gerekir.

Örnek 1 - Gizli bir HTML form elemanı

<?php
    
echo '<input type="hidden" value="' htmlspecialchars($data) . '" />'."\n";
?>

Bilginize: $data için urlencode() kullanmak yanlıştır, çünkü veriyi urlencode() türünde kodlamak tarayıcının sorumluluğundadır. Bunun yöntemden (yani GET veya POST) bağımsız oluşuna dikkat ediniz. Bunu sadece GET isteklerinde farkedersiniz, çünkü POST istekleri normalde gizlidir.

Örnek 2 - Kullanıcı tarafından düzenlenen veri

<?php
    
echo "<textarea name='mydata'>\n";
    echo 
htmlspecialchars($data)."\n";
    echo 
"</textarea>";
?>

Bilginize: Umulduğu gibi veri tarayıcıda gösterilir, çünkü HTML öncelemeli simgeleri tarayıcının yorumlaması gerekir. Verinin GET veya POST üzerinden gönderiminde veri aktarılırken tarayıcı tarafından kodlanır (urlencode) ve bu kodlama PHP tarafından çözülür (urldecode). Böylece, sizin kodlamayla ilgili birşeyler yapmanız gerekmez, herşey otomatik olarak gerçekleşir.

Örnek 3 - Bir URL içinde

<?php
    
echo '<a href="' htmlspecialchars("/nextpage.php?stage=23&data=" .
        
urlencode($data)) . '">'."\n";
?>

Bilginize: Aslında bir HTML GET isteğini taklit ettiğinizden veriye urlencode() uygulamanız gerekmez.

Bilginize: URL, bir HTML özniteliğinin değeri olduğundan URL'nin tümüne htmlspecialchars() kodlaması uygulamanız gerekir. Bu durumda, tarayıcı değere htmlspecialchars() çözümlemesi uyguladıktan sonra URL olarak aktarır. PHP, URL'yi doğru olarak algılayacaktır, çünkü veriye urlencode() uygulamışsınızdır. URL'deki & yerine &amp; yazıldığını farkedeceksiniz. Çoğu tarayıcı bunu sizin yerinize yaptığından bunu yapmayı unutsanız da o kadar önemli değildir. Ancak, URL'niz dinamik olmasa bile, URL'ye htmlspecialchars() uygulamanız gerekir.

Bir <input type="image"> etiketi kullanmayı deniyorum, ama $foo.x ve $foo.y değişkenlerini bulamıyorum. $_GET['foo.x'] mevcut değil mi? Bunlar neredeler?

Bir formu göndermek için bir gönderi düğmesi yerine aşağıdaki gibi bir görüntü kullanmak da mümkündür:

<input type="image" src="dugme.gif" name="foo" />
Kullanıcı bu görüntünün herhangi bir yerine tıkladığında sunucuya formla birlikte ek olarak foo.x ve foo.y diye iki değişken aktarılır.

foo.x ve foo.y PHP'de geçersiz değişken isimleri olduklarından sihirli bir şekilde bunlar foo_x ve foo_y değişkenlerine dönüşürler. Yani, nokta imi yerine altçizgi imi yerleştirilir. Dolayısıyla, bu değişkenlere dış kaynaklı değişkenler bölümünde açıkladığı gibi erişebilirsiniz. Örnek: $_GET['foo_x'].

Bilginize:

İstekle aktarılan değişken isimlerindeki boşluklar da alçizgi imleri ile değiştirilir.

Bir HTML <form>'unda dizileri nasıl oluşturabilirim?

<form> sonucunu bir dizi olarak göndermek için PHP betğinizde <input>, <select> veya <textarea> elemanlarını şöyle isimlendirmeniz gerekir:

<input name="Dizim[]" />
<input name="Dizim[]" />
<input name="Dizim[]" />
<input name="Dizim[]" />
Değişken isimlerinden sonra gelen köşeli ayraçları farketmişsinizdir. Bunlar değişkeni bir dizi haline getirirler. Farklı elemanlara aynı dizi isimlerini atamak suretiyle elemanları farklı diziler içinde gruplayabilirsiniz:
<input name="Dizim[]" />
<input name="Dizim[]" />
<input name="ÖbürDizim[]" />
<input name="ÖbürDizim[]" />
Bu örnekte PHP betiğine gönderilmek üzere iki dizi üretilmektedir: Dizim ve ÖbürDizim. Dizilerinize ayrıca özel anahtarlar atamanız da mümkündür:
<input name="DiğerDizim[]" />
<input name="DiğerDizim[]" />
<input name="DiğerDizim[eposta]" />
<input name="DiğerDizim[telefon]" />
Burada, DiğerDizim dizisi 0, 1, eposta ve telefon anahtarlarını içerecektir.

Bilginize:

HTML'de dizi anahtarlarını belirtmek isteğe bağlıdır. Anahtar belirtmezseniz, dizi elemanları formda yer alış sırasına göre numaralanır. Örneğimizde anahtarlar 0, 1, 2 ve 3 olacaktır.

Ayrıca bakınız: Dizi İşlevleri ve Dış Kaynaklı Değişkenler .

Çok HTML etiketli bir select etiketinden tüm sonuçları nasıl alırım?

Bir HTML'deki çok seçenekli bir select oluşumu kullanıcıların bir listeden çok sayıda öğe seçebilmesini mümkün kılar. Seçilen öğeler form için atanmış bir eylemciye aktarılırlar. Burada sorun, hepsinin aynı değişken ismiyle aktarılmasıdır. Örnek:

<select name="var" multiple="yes">
Seçilen her seçenek eylemciye şöyle aktarılacaktır:
var=seçim1
var=seçim2
var=seçim3
      
Her seçenek bir önceki $var değişkeninin içeriğinin üzerine yazacaktır. Çözüm, değişken ismi olarak dizi kullanmaktır:
<select name="var[]" multiple="yes">
Bu satır PHP'ye $var değişkenini bir dizi olarak ele almasını ve her seçeneğin içeriği için bir dizi elemanı eklemesini söyler. İlk seçim $var[0], ikincisi $var[1], vs. olur. Kaç seçeneğin seçilmiş olduğunu count() işlevi ile öğrenebilir veya gerekirse sort() işleviyle seçenek dizisini sıraya sokabilirsiniz.

JavaScript kullanıyorsanız eleman ismindeki [] ayraçları, elemanlara isimleriyle başvururken sorun çıkarabilir. Ya eleman anahtarı yerine sayısal biçimi kullanın ya da değişken isimlerini tek tırnak içine alıp bunları dizi elemanlarını indislemekte kullanın. Örnek:

variable = document.forms[0].elements['var[]'];
      

Bir değişkeni Javascript'ten PHP'ye nasıl aktarabilirim?

Javascript'in (normal olarak) istemci taraflı, PHP'nin sunucu taraflı olması ve HTTP'nin de 'durumsuz' bir protokol olması nedeniyle iki dil değişkenleri doğrudan paylaşamazlar.

Bununla birlikte, ikisi arasında değişken alışverişi mümkündür. Bunu sağlamanın tek yolu Javascript kodunu PHP ile üretmek ve tarayıcıya tazeletip özel değişkenleri gerisin geriye PHP'ye aktarmaktır. Aşağıdaki örnekte bunun nasıl yapıldığı ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Normalde sadece istemci tarafında mümkün olan ekran yüksekliği ve genişliğinin elde edilmesi PHP kodunda gerçeklenmektedir.

Örnek 4 - PHP ile Javascript üretimi

<?php
if (isset($_GET['width']) AND isset($_GET['height'])) {
  
// Boyut değişkenlerini çıktılayalım
  
echo "Ekran genişliği: "$_GET['width'] ."<br />\n";
  echo 
"Ekran yüksekliği: "$_GET['height'] ."<br />\n";
} else {
  
// Boyut değişkenlerini aktaralım
  // (özgün sorgu dizgesini koruyalım
  //   -- post değişkenleri farklı şekilde elde edilecek)

  
echo "<script language='javascript'>\n";
  echo 
"  location.href=\"${_SERVER['SCRIPT_NAME']}?${_SERVER['QUERY_STRING']}"
            
"&width=\" + screen.width + \"&height=\" + screen.height;\n";
  echo 
"</script>\n";
  exit();
}
?>

add a note add a note

User Contributed Notes 7 notes

up
1
murphy
2 years ago
The scenario:

1. There is a php script which (possibly complemented by a direct written HTML code) consrtucts a HTML page via its echo command, based on whatever algoritmus eventually based on supplementary data from server files or databases.

2. This php script leads to data being saved into string variable(s), which (possibly) can contain arbitrary characters, including control codes (newline, tab...), HTML special characters (&,<...) and non-ASCII (international) characters.

3. These non-ASCII characters are UTF-8 encoded, as well as the HTML page (I do highly recommend) *)

4. The values of these PHP string variables have to be transferred into javascript variables for further processing by javascript (or exposing these values in HTML directly)

The problem:

it is not safe to PHP-echo such variables into HTML (javascript) directly, because some of characters possily contained in them cause malfunction of the HTML. These strings need some encoding/escaping in order to become strings of non-conflicting characters

The solution

There may be a big lot of ways of this encoding. The following one seems to me the easiest one:
The PHP variable with unpredictable value can originate from some file, as an example (or from user input as well):

$variable=file_get_content(...)

1. Convert all bytes of that string into hex values and prepend all hex-digit-pairs with %

$variable_e=preg_replace("/(..)/","%$1",bin2hex($variable))

The new variable is now guarantied to contain only %1234567890abcdefABCDEF chracters (e.g. %61%63%0a...) and can safely be directly echoed into HTML:

var variable="<?php echo $variable_e;?>" //that's NOT all folks

But now the value is still encoded. To get the original value of the variable, it has te be decoded: *)

var variable=decodeURIComponent("<?php echo $variable_e;?>")

The value of the variable is now the same as the original value.

*) I have no idea about non-UTF-8 encoded pages/data, espetially how the decodeURIComponent works in such a case, because i have no reason to use other encodings and handle them as highly deprecatad.

WARNING: this approach is not (generally) safe against code injection. I highly recommend some further check (parsing) of the value depending on the particular case.

P.S. For very large amount of data, I would recomment to save them into file on the PHP side (file_put_content) and read them by javascript via HTTP Request.

I use this approach as it needs one line of code on server as well as client side. I do agree with arguement that not all chaeacters have to be encoded.

Do not enjoy my possibly stupid solution, if you have a better idea

murphy
up
-4
Anonymous
1 year ago
I think the last example on this page may have a XSS vulnreability, e.g. sending the query string ?a="+alert('XSS')+" might cause alert('XSS') to be executed in the browser. The problem with that is that " will be percent encoded by the browser, but there could be some way to bypass the percent encoding and i think it's not good to rely on the percent encoding for security.
up
-5
Anonymous
1 year ago
There is also a very easy XSS with the width and height parameters - they should be passed through htmlspecialchars
up
-21
starbugfourtytwo at gmail dot com
2 years ago
Why use such a complicated example for js to php? why not do this..so we can understand:

javascript:

const variable = "A"

php:

do whatever it takes to get A from javascript
up
-24
smileytechguy at smileytechguy dot com
4 years ago
The (at least that I've found) best way to pass data from PHP to JS is json_encode.  Doing so will convert arrays, strings, numbers, etc. as best as possible.

<?php
$myInt
= 7;
// a bunch of special characters to demonstrate proper encoding
$myString = <<<EOF
" ' ; &\ $
EOF;
$myArr = [1, "str", 2];
$myAssocArr = ["foo" => "bar"];
?>

<script>
var myInt = <?= json_encode($myInt) ?>;
var myString = <?= json_encode($myString) ?>;
var myArr = <?= json_encode($myArr) ?>;
var myAssocArr = <?= json_encode($myAssocArr) ?>;
</script>

This will render the following JS code, which correctly stores the variables:
<script>
var myInt = 7;
var myString = "\" ' ; &\\ $";
var myArr = [1,"str",2];
var myAssocArr = {"foo":"bar"};
</script>

Do note that there are no "s or anything like that around the json_encode output; json_encode handles that for you.
up
-58
jetboy
16 years ago
While previous notes stating that square brackets in the name attribute are valid in HTML 4 are correct, according to this:

http://www.w3.org/TR/xhtml1/#C_8

the type of the name attribute has been changed in XHTML 1.0, meaning that square brackets in XHTML's name attribute are not valid.

Regardless, at the time of writing, the W3C's validator doesn't pick this up on a XHTML document.
up
-63
Jay
8 years ago
If you have a really large form, be sure to check your max_input_vars setting.  Your array[] will get truncated if it exceeds this.  http://www.php.net/manual/en/info.configuration.php#ini.max-input-vars
To Top