PHPCon Poland 2024

phpdbg_clear

(PHP 5 >= 5.6.0, PHP 7, PHP 8)

phpdbg_clearClears all breakpoints

Açıklama

phpdbg_clear(): void

Clear all breakpoints that have been set, either via one of the phpdbg_break_*() functions or interactively in the console.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top