Kurulum

GNU gettext desteği için PHP paketini derlerken --with-gettext[=DiZiN] yapılandırma seçeneğini kullanmalısınız. Burada DiZiN, gettext'in kurulu olduğu dizin olup /usr/local öntanımlıdır.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top