CascadiaPHP 2024

Kurulum

Bu eklenti öntanımlı olarak etkin olduğundan iptal etmek için PHP'nin --without-iconv yapılandırma seçeneği ile derlenmesi gerekir.

PHP'nin derlendiği sistemde bulunan iconv kurulumunun yerini belirtmek gerekirse seçimlik --with-iconv[=DIR] derleme seçeneği kullanılabilir, bu yapılmazsa öntanımlı yerler taranır.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top