Yapılandırma/Kurulum

Bu » PECL eklentisi PHP ile gelmez.

Bu PECL eklentisini kurma bilgisi kılavuzun PECL eklentisinin kurulması başlıklı faslında bulunabilir. Yeni dağıtımlar, indirmeler, kaynak dosyaları, sürdürücü bilgileri ve CHANGELOG gibi ek bilgiler şu adreste bulunabilir: » https://pecl.php.net/package/inotify.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
4
Sam Wilson
6 years ago
On Ubuntu with PHP7, Pecl installs Inotify to /usr/lib/php/20151012/inotify.so and this isn't loaded by default. So it needs to be added, by creating /etc/php/7.0/mods-available/inotify.ini with the following contents: extension=inotify.so and then running sudo phpenmod inotify
To Top