PHP 8.1.28 Released!

PECL

PECL eklentileri Windows için önceden derlenmiş olup »  http://windows.php.net/downloads/pecl/releases/ adresinden edinilebilir.

Bazı eklentiler, bazı Unix sistemlerine özgü özellikler kullanır ve bu nedenle Windows'ta mevcut değildir. Bunlar dışında kalan tüm eklentiler Windows için kullanılabilir.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top