Bu eklentinin temel kullanımı

Her modül iki çeşit API içerir: Yordamsal ve nesne yönelimli. Bunlar, ilgili belgelerde de açıklandığı gibi birbirlerine eşdeğerdir.

Bilginize:

Tüm girdi dizgeleri UTF-8 olmak zorundadır. Tüm çıktılar da ayrıca UTF-8'dir.

Örnek 1 - Yordamsal API kullanım örneği

<?php
$coll
= collator_create('en_US');
$result = collator_compare($coll, "string#1", "string#2");
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli API kullanım örneği

<?php
$coll
= new Collator('en_US');
$al = $coll->getLocale(Locale::ACTUAL_LOCALE);
echo
"Asıl yerel: $al\n";

$formatter = new NumberFormatter('en_US', NumberFormatter::DECIMAL);
echo
$formatter->format(1234567);
?>
add a note

User Contributed Notes 1 note

up
4
RoboTamer
11 years ago
Get the default currency for a country:

<?php
$formatter
= new NumberFormatter('de_DE', NumberFormatter::CURRENCY);
echo
$formatter->getTextAttribute(NumberFormatter::CURRENCY_CODE);

$formatter = new NumberFormatter('en_US', NumberFormatter::CURRENCY);
echo
$formatter->getTextAttribute(NumberFormatter::CURRENCY_CODE);

$formatter = new NumberFormatter('ja_JP', NumberFormatter::CURRENCY);
echo
$formatter->getTextAttribute(NumberFormatter::CURRENCY_CODE);
?>
To Top