PHP 8.1.28 Released!

Giriş

FPM (FastCGI Process Manager - FastCGI Sğreç Yöneticisi) ağır yüklü siteler için (çoğunlukla) yararlı bazı özellikleri içeren birincil PHP FastCGI uygulamasıdır.

This SAPI is bundled with PHP.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top