PHP 8.1.28 Released!

Giriş

Bu modül, iconv karakter kümesi dönüştürme oluşumu için bir arayüz içerir. Bu modülle, bir dizgenin karakter kodlamasını yerel kodlamadan herhangi bir başka bir kodlamaya dönüştürebilirsiniz. Desteklenen karakter kümeleri sisteminizde kurulu iconv gerçeklenimine bağlıdır. iconv işlevinin bazı sistemlerde beklendiği gibi çalışmayabileceğine dikkat ediniz. Böyle bir durumda, daha uygun sonuçlar üreteceğinden » GNU libiconv kütüphanesinin kurulması önerilir.

Bu eklenti çok dilli betikleri yazmanızı kolaylaştıracak çeşitli işlevler içermektedir. Yeni özellikleri keşfetmek için bundan sonraki bölümlere bakınız.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top