PHPKonf 2020 Online

Kurulum

Bu » PECL eklentisi PHP ile gelmez.

Bu PECL eklentisini kurma bilgisi kılavuzun PECL eklentisinin kurulması başlıklı faslında bulunabilir. Yeni dağıtımlar, indirmeler, kaynak dosyaları, sürdürücü bilgileri ve CHANGELOG gibi ek bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: » https://pecl.php.net/package/luasandbox.

If the operating system is Debian 9 or later, or Ubuntu 18.04 or later, then LuaSandbox should typically be installed from the package php-luasandbox:

sudo apt-get install php-luasandbox

Debian 9 users may need to add

deb http://ftp.debian.org/debian stretch-backports main
to their » sources.list.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top