PHP 8.1.6 Released!

MongoDB\BSON\MinKey::serialize

(mongodb >=1.2.0)

MongoDB\BSON\MinKey::serializeSerialize a MinKey

Açıklama

final public MongoDB\BSON\MinKey::serialize(): string

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns the serialized representation of the MongoDB\BSON\MinKey.

Hatalar/İstisnalar

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top