CascadiaPHP 2024

Temel kullanım

Bu örnekte bir sinyal eylemci ile bir artalan süreci çocuk süreç haline gelmektedir.

Örnek 1 - Süreç Denetimi örneği

<?php
declare(ticks=1);

$pid = pcntl_fork();
if (
$pid == -1) {
die(
"çatallama yapılamadı");
} else if (
$pid) {
exit();
// Ana süreç
} else {
// Çocuk süreç
}

// denetim uçbirimini terkedelim
if (posix_setsid() == -1) {
die(
"uçbirim terkedilemedi");
}

// sinyal eylemcilerimizi tanıtalım
pcntl_signal(SIGTERM, "sig_handler");
pcntl_signal(SIGHUP, "sig_handler");

// Görevler yerine getirilene kadar döngüde kalalım
while (1) {

// işe yarar şeyler burada

}

function
sig_handler($signo)
{

switch (
$signo) {
case
SIGTERM:
// Kapanma işlemleri
exit;
break;
case
SIGHUP:
// Yeniden başlatma işlemleri
break;
default:
// Tüm diğer sinyallerle ilgili işlemler
}

}

?>
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top