PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

Kurulum

Soket işlevleri PHP'nin bir parçası olarak derleme sırasında configure betiğine --enable-sockets seçeneğini belirterek etkinleştirilebilir.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top