CascadiaPHP 2024

SolrObject::__construct

(PECL solr >= 0.9.2)

SolrObject::__constructCreates Solr object

Açıklama

public SolrObject::__construct()

Creates Solr object.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

None

Örnekler

Örnek 1 SolrObject::__construct() example

<?php
/* ... */
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

...

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top