SplSubject::detach

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

SplSubject::detachDetach an observer

Açıklama

public SplSubject::detach(SplObserver $observer): void

Detaches an observer from the subject to no longer notify it of updates.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

observer

The SplObserver to detach.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top