PHP 8.1.0 Released!

Kurulum

Bu PECL eklentisini kurma bilgisi kılavuzun PECL eklentisinin kurulması başlıklı faslında bulunabilir. Yeni dağıtımlar, indirmeler, kaynak dosyaları, sürdürücü bilgileri ve CHANGELOG gibi ek bilgiler şu adreste bulunabilir: » https://pecl.php.net/package/stomp

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-25
devin
5 years ago
If you are encountering an error when building the Stomp extension:

pecl install stomp
OpenSSL install prefix (no to disable SSL support) [/usr] : /usr

configure: error: Cannot find OpenSSL's libraries
ERROR: `/var/tmp/stomp/configure --with-openssl-dir=/usr' failed

Even when openssl-devel is installed on the machine, try answering 'yes' to the openssl path prompt:

pecl install stomp
OpenSSL install prefix (no to disable SSL support) [/usr] : yes
To Top