Unix Alanı: Unix ve UDG

unix:// ve udg://.

  • unix:///tmp/mysock
  • udg:///tmp/mysock

unix:// aktarımı Unix alanında bir soket akımı bağlantısına erişim sağlar. udg:// ise aynı sokete UDP protokolü kullanılarak erişim sağlar.

Unix alanı soketleri, Genel Ağ soketlerinin tersine bir port numarası gerektirmezler. Bu durumda fsockopen() işlevinin portnum bağımsız değişkenine 0 atanmalıdır.

Bilginize: Unix alanı soketleri Windows'da desteklenmez.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
12
Matthew Fortune
17 years ago
It appears that fsockopen prior to php5 did not need the unix:// qualifier when opening a unix domain socket:

php4: fsockopen("/tmp/mysocket"......);

php5: fsockopen("unix:///tmp/mysocket"......);

This caught me out when upgrading.
To Top