WDDX örnekleri

Değişkenleri dizgeleştiren tüm işlevler, dizinin bir dizi olarak mı yoksa bir yapı olarak mı dizgeleştirileceğini saptamak için bir dizinin ilk elemanını kullanır. Eğer ilk eleman dizgesel bir anahtara sahipse bir yapı olarak aksi takdirde bir dizi olarak dizgeleştirilir.

Örnek 1 - WDDX ile tek bir değerin dizgeleştirilmesi

<?php
echo wddx_serialize_value("PHP'den WDDX paketi elde etme örneği", "PHP paketi");
?>

Bu örnek şunu üretir:

<wddxPacket version='1.0'><header comment='PHP paketi'/><data>
<string>PHP'den WDDX paketi elde etme örneği</string></data></wddxPacket>

Örnek 2 - WDDX ile artırımsal paketlerin kullanımı

<?php
$pi
= 3.1415926;
$packet_id = wddx_packet_start("PHP");
wddx_add_vars($packet_id, "pi");

/* $cities veritabanından geliyor olsun */
$cities = array("Austin", "Novato", "Seattle");
wddx_add_vars($packet_id, "cities");

$packet = wddx_packet_end($packet_id);
echo
$packet;
?>

Bu örnek şunu üretir:

<wddxPacket version='1.0'><header comment='PHP'/><data><struct>
<var name='pi'><number>3.1415926</number></var><var name='cities'>
<array length='3'><string>Austin</string><string>Novato</string>
<string>Seattle</string></array></var></struct></data></wddxPacket>

Bilginize:

Dizgelerin kodlaması UTF-8 olmalıdır. Diğer kodlamalar mb_convert_encoding(), iconv() veya UConverter::transcode() kullanılarak önce UTF-8'e dönüştürülmelidir.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top