CommonMark\Node\Text::__construct

(cmark >= 1.0.0)

CommonMark\Node\Text::__constructText Construction

Descripción

public CommonMark\Node\Text::__construct()
public CommonMark\Node\Text::__construct(string $literal)

Advertencia

Esta función no está documentada actualmente, solamente se encuentra disponible la lista de parámetros.

Parámetros

literal

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top