CascadiaPHP 2024

SolrParams::addParam

(PECL solr >= 0.9.2)

SolrParams::addParamAñade un parámetro al objeto

Descripción

public SolrParams::addParam(string $name, string $value): SolrParams

Añade un parámetro al objeto. Se usa para parámetros que pueden ser especificados múltiples veces.

Parámetros

name

Nombre del parámetro

value

alor del parámetro

Valores devueltos

Devuelve un objeto SolrParam an caso de éxito y false en caso de error.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
horaciod at gmail dot com
1 year ago
great for adding unintended parameters in other functions like facet.contains

?php
$facet = 'title' ;
$str='isto';
$query = new SolrQuery($filter);
$query->setFacet(true)->setShowDebugInfo(true);

$query->addFacetField($facet)->setFacetMinCount(1)->setFacetLimit(200)->setfacetsort(SolrQuery::TERMS_SORT_INDEX);

$query->addparam('facet.contains',$str) ;

?>
// result of $query->getparams() //check the lastone
array(8) {
["q"]=> array(1) {
[0]=> string(20) "collection_id_str:61"
}
["facet"]=> array(1) {
[0]=> string(4) "true"
}
["debugQuery"]=> array(1) {
[0]=> string(4) "true"
}
["facet.field"]=> array(1) {
[0]=> string(11) "440a_str_mv"
}
["facet.mincount"]=> array(1) {
[0]=> string(1) "1"
}
["facet.limit"]=> array(1) {
[0]=> string(3) "200"
}
["facet.sort"]=> array(1) {
[0]=> string(5) "index"
}
["facet.contains"]=> array(1) {
[0]=> string(4) "isto"
}
}
To Top