Collectable::isGarbage

(PECL pthreads >= 2.0.8)

Collectable::isGarbageDetermine whether an object has been marked as garbage

Açıklama

public Collectable::isGarbage(): true

Can be called in Pool::collect() to determine if this object is garbage.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Daima true döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.2.0 Dönüş türü artık true;evvelce, bool idi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top