Diziler ve Dizi tarzı COM özellikleri

Birçok COM nesnesi, özelliklerini dizi olarak gösterir veya dizi tarzı erişim ile kullanılır.

Yapılabilecekler:

  • Çok boyutlu dizilere veya PHP dizi sözdizimi ile çoklu bağımsız değişken kullanılmasına gerek olan COM özelliklerine erişim. Ayrıca bu teknik kullanılarak özellikleri yazmak veya atamak mümkündür.

  • SafeArrays ("true" dizileri) foreach deyimi ile yinelenebilir. SafeArrays kendi boyutu hakkında bilgiye sahip olduğundan bu çalışır. Eğer dizi tarzı bir özellik IEnumVariant ile gerçeklenirse foreach bu özellikle de kullanılabilir. Daha ayrıntılı bilgi için: For Each

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top