Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

DBA_LMDB_USE_SUB_DIR (int)

LMDB Driver flag to allow the creation of a subdirectory for the database files. Available as of PHP 8.2.0.

DBA_LMDB_NO_SUB_DIR (int)

LMDB Driver flag to disallow the creation of a subdirectory for the database files. Available as of PHP 8.2.0.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top