PHP 7.4.19 Released!

Özkaynak Türleri

Bu eklenti tarafından tanımlanan tek özkaynak türü, dio_open() işlevinden dönen dosya tanıtıcıdır.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top