PHP 8.1.28 Released!

DirectoryIterator::next

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DirectoryIterator::nextMove forward to next DirectoryIterator item

Açıklama

public DirectoryIterator::next(): void

Move forward to the next DirectoryIterator item.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 DirectoryIterator::next() example

List the contents of a directory using a while loop.

<?php
$iterator
= new DirectoryIterator(dirname(__FILE__));
while(
$iterator->valid()) {
echo
$iterator->getFilename() . "\n";
$iterator->next();
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

.
..
apple.jpg
banana.jpg
index.php
pear.jpg

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top